Wszystkie firmy stają przed podobnymi wyzwaniami i problemami jednak każda sytuacja jest specyficzna, Twój biznes działa w określonych warunkach. Twój styl pracy i zarządzania firmą jest indywidualny, powiązany z Twoimi osobistymi cechami i potrzebami.

Nasza współpraca w ramach indywidualnych konsultacji biznesowych uwzględnia Twoje indywidualne potrzeby i specyfikę ale wprowadza też spojrzenie z boku, szukamy innych punktów widzenia i otwieramy możliwości których samodzielnie często nie dostrzegamy.

Ty wybierasz czy w czasie konsultacji pracujemy nad jednym konkretnym problemem, czy nad wieloma elementami Twojego biznesu.

Konsultacje prowadzę na platformie Zoom, lub Google Meet

oferta pakietów godzin konsultacji biznesowych agistu.pl

Przed pierwszą konsultacją proszę Cię o maila z podstawowymi informacjami na temat tego czym się zajmujesz, jakie masz wyzwania, problemy oraz w czym oczekujesz mojego wsparcia – to pomoże mi się wstępnie przygotować, oszczędzi nam czas w trakcie spotkania i pozwoli pracować nad konkretnym tematem.

Konsultacje możesz wykupić jako pojedynczą godzinę naszej wspólnej pracy lub w pakiecie 5 godzin i 10 godzin

Po konsultacji otrzymasz moją notatę ze spotkania w której będą najważniejsze zagadnienia i wnioski.

Jeżeli zdecydujesz się na pakiet 5 godzin dodatkowo otrzymasz materiały wspierające Twoją pracę jak np plan działania, checklisty lub workbook w zależności od tego jak i nad czym będziemy pracować.

Dodatkowo w pakiecie 10 godzin oprócz tych wszystkich materiałów otrzymasz nagrania do których będziesz miał dostęp już po zakończeniu naszej pracy.